Chef 187 – Ngawina Akatumpa (Lyrics)

Ngawina Akatumpa

HERE are the full lyrics to a song by Zambian rap sensei Chef 187 titled Ngawina Akatumpa off the Album “Bon’Appetit”.

Lyrics By Written Bj DiMz

[Intro]

(phone rings) 187 (phone rings) (i`m feeling it) Stach on the beat [Choruse] Yeah Aah Tabafwayokungafwati ngawina akatumpa/ Lwakwe lekalechula ngawina Akatumpa/ Naimfwila Pamusebo akana nokusunka/ Nififine abaiche aba ngawina akatumpa/ It must be for the better/ Bama bwelomeka/ Lekeni abe na pressure ala ngawina akatumpa / Ashalefye mu review/ Ati Sibamuziba yesu Namachinchi ayo awe ngawina akatumpa (Yeah)

[Verse One]

Young Shimakebo getting bussy chena chebo Lyonse bwacha plan kubikefilyo pa table Ee G-P Chapwa Nkatushafye nga nafwa Nalibyalamo ilibe fisabo nfwile naswa Yeah Schedule Yabula idle time Nasanshamo na bible time That`s the formula epela Filya naisabula I do prime Nshaba nobulili No! No! No! Try to cross me mwalakoshomulilo Low key ndepishamoku ndetimbomulimo (mo) Money coming in nalawinolubilo If I told you nalinchushi chances are walati bufi Wibepawa nama looks Coz awe chonse chushi (yeah) you feel me (Aah)

[Chorus]

Tabafwayokungafwati ngawina akatumpa/ Lwakwe lekalechula ngawina Akatumpa/ Naimfwila Pamusebo akana nokusunka/ Nififine abaiche aba ngawina akatumpa/ It must be for the better/ Bama bwelomeka/ Lekeni abe na pressure ala ngawina akatumpa/ Ashalefye mu review/ Ati Sibamuziba yesu Namachinchi ayo awe ngawina akatumpa (Yeah)

[Verse Two]

Twalilaka apa nezamba Talindangapo inkumbu Ndi mwisamba lyesamba Ndi Mwifungu lyefungu Mpasiteniko mutanto Mpatitikeniko mu council It might look kwati yalikala but bwalinshupobusanso Nebofye guyi na big dream Although my shine is a big deal So nga na playinga victim kumachushi ndilila system Mwebuteko namundya (Mwebuteko namundya) Lyonse misonko pamisonkoku manje uku kuma kabunda Chalo cha sebana wikute Mbolubilemo elo wipushe Kolonganikechikwacha Bula na wallet wisushe Show me the river nalai lobela Namuchipalakasa mwisuke Mpelafye knowledge noti impiya burden pa shoulder ipepuke [B.T.C]

Tabafwayokungafwati ngawina akatumpa/ Lwakwe lekalechula ngawina Akatumpa/ Naimfwila Pamusebo akana nokusunka/ Nififine abaiche aba ngawina akatumpa/ It must be for the better/ Bama bwelomeka/ Lekeni abe na pressure ala ngawina akatumpa/ Ashalefye mu review/ Ati Sibamuziba yesu Namachinchi ayo awe ngawina akatumpa

share on:
Prof

Prof

I stand at the highest level of music, I breath music, and Its an everyday endeavour to bring you classic tunes across African borders, including stories making headlines in the showbiz today. If it's about music, then I have you covered my class!